تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک

تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک پژوهش های تطبیقی در حوزۀ ادبیات، به بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبان‌ها، کشف پیوندهای پیچیده بین آنها و مقایسۀ نقش و اثرگذاری هنری، معنوی، محتوایی، فنی و پیوندهای تاریخی آنها می پردازد. دولت آبادی در جای خالی سلوچ…

اطلاعات بیشتر

افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی

افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی در دستورهای فارسی برخلاف مقوله های دستوریِ «زمان» و «وجه»، به مقولۀ مهم «نمود» توجه کمتری شده است. طبق تعریف، کلیۀ امکانات دستوری که برای بیان این سه مقوله در زبان ها مورد استفاده قرار می گیرد، «معین» نامیده می شود. معین ها از رهگذر فرایند معین‌شدگیِ…

اطلاعات بیشتر

ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح

ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح معمولاً، هرچه از آغاز ادب فارسی به این‌‌‌سو می‌آییم، صور و ساخت‌های مورد استفاده در خلاقیت کلامی پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند. یکی از روش های اصلی این امر ترکیب آرایه‌ها با هم و ایجاد ساخت های مرکب است. اما در کتب سنتی بلاغت اسلامی،…

اطلاعات بیشتر

تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور صاحب نظران تحلیل گفتمان در تحلیل متون ادبی، افزون‌بر جنبه های صوری و واژگانی، بر عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز تأکید دارند. نورمن فرکلاف، از نظریه پردازان تحلیل گفتمان انتقادی، متون را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی…

اطلاعات بیشتر

بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه بر نشانه شناسی ققنوس

بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه بر نشانه شناسی ققنوس «ققنوس» نیما را باید از مهم ترین آثار در سرآغاز سرایش شعر نو دانست. این شعر علاوه‌بر ویژگی‌های ادبی، از نظر روایت‌شناسی نیز تغییر عمده‌ای در شیوه شاعری نیما به‌شمار می‌رود. روایت‌شناسی اشعار نیما از این جهت حائز اهمیت است که با شروع…

اطلاعات بیشتر

نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه

نگاهی به تصحیح فیه ما فیه براساس نسخه قونیه با توجه به این‌که در زمینه نسخ خطیِ آثار مولوی پژوهش ها، مطالب و یافته‌های علمی تازه‌ای ازسوی محققان ارائه شده است، تصحیح و ویرایش مجدد کتاب فیه مافیه برای تسهیل در خوانش و فهم این اثر ارزشمند، ضروری می‌نماید. در این پژوهش ضمن تبیین جایگاه…

اطلاعات بیشتر