شیخ احمد جام و افسانه کرامات

شیخ احمد جام و افسانه کرامات شیخ احمد جام ازجمله عارفانی است که پیوند شخصیّت و زندگی وی با کرامات سبب شده است که چهره حقیقی و اندیشۀ وی در لایه‌هایی از خرافات و هاله‌ای از ابهام باقی بماند. علاوه‌بر این، کرامات منسوب به او موجب نوعی تناقض شخصیتی و اندیشه‌ای در وجودش شده است،…

اطلاعات بیشتر

ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی

ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی در این مقاله نخست از حروف ربط همپایگی و انواع ساخت همپایگی و پیشینه مطالعات آن در زبان فارسی بحث شده است، سپس رویکرد چندهسته ای و رویکرد حرف ربط همپایگی به‌مثابه یک هسته نقشی مورد مطالعه قرار گرفته و به نارسائی های انگاره مشخصگر- هسته- متمم و…

اطلاعات بیشتر

«استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی

«استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی پژوهش‌های تطبیقیِ زبان‌ها این امکان را فراروی محققان قرار می‌دهد تا به میزان اثرپذیری زبان‌ها از یکدیگر پی‌ببرند و در مواردی رفع مشکلات دستوری و معنایی یک زبان را به کمک اسالیب زبان یا زبان‌های دیگر امکان‌پذیر می‌سازد. پژوهش حاضر با تکیه‌بر دستور زبان عربی…

اطلاعات بیشتر

روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه

روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه روایت‌‌شناسی یکی از حوزه‌های مطالعاتی است که به دنبال بررسی نظام حاکم بر روایتها و کشف و دریافت مناسبات و پیوندهای درونیِ اجزای سازندۀ روایت است. ساختارگرایانی نظیر گرماس، تودوروف، ژنت و برمون در مطالعۀ روایت بیشتر به کشف الگوها و بن‌مایه های زنجیرهای داستانها…

اطلاعات بیشتر

فرآیند فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

فرآیند فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم یکی از محورهای بنیادی مطالعات ادبی امروز، قرائت متون ادبی کهن از دیدگاه نظریه‌پردازان امروزی است که مایه پویایی این متون می‌گردد. کارل گوستاو یونگ (۱۹۶۱-۱۸۷۵)، روانکاو قرن بیستم میلادی، در زمره این نظریه‌پردازان است. از مهم‌ترین نظریه‌های وی، نظریه فرایند فردیت است که دربردارنده کهن…

اطلاعات بیشتر

بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی

بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی هر فرهنگ‌نگاری با معنی سروکار دارد و آشنایی با تعاریف مختلف معنی و رویکردهای متفاوت در معنی‌شناسی می‌تواند برای وی مفید باشد. در این مقاله نگارنده کوشیده¬است نحوۀ نگرش به معنی در معنی‌شناسی شناختی را معرفی کند. در این رهیافت، معنی دائره‌المعارفی مدنظر…

اطلاعات بیشتر