درباره دو تصحیف در تذکره الاولیا

درباره دو تصحیف در تذکره الاولیا تذکره الاولیا همانند بسیاری دیگر از تذکره های عرفانی، تا حدودی ویژگی کشکول گونگی دارد؛ از این رو، حتّی اگر امروز همه نسخه های اقدم و اصحّ این کتاب نیز وجود داشت، باز هم تصحیح آن با دشواری های زیادی مواجه بود. نویسنده یا نویسندگان این کتاب، غالباً در…

اطلاعات بیشتر

تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ

تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ ناخودآگاه جمعی از برجسته‎ترین اکتشافات یونگ در حیطۀ ناخودآگاهی روان آدمی است که میان تمامی اقوام و ملل و مذاهب، مشترک و دارای محتویاتی یکسان است. از برجسته‏ترین محتویات ناخودآگاه جمعی «فرایندِ فردیتِ روانی» است که به موجب تحقیقات گستردۀ یونگ، از یک‎سو در خواب ها و رؤیاهای…

اطلاعات بیشتر

نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون

نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون مقالۀ حاضر به بررسی دیدگاه معاصر استعاره در برابر دیدگاه کلاسیک آن می‌پردازد. برخلاف نظریۀ کلاسیکِ استعاره که استعاره را موضوعی صرفاً ادبی و زبانی می داند، نظریۀ معاصر ادعا می‌کند نظام ادراکی انسان اساساً سرشتی استعاری دارد و استعاره به شکل ناخودآگاه و غیراختیاری، در زندگی…

اطلاعات بیشتر

مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی

مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی «فراست» از مفاهیمی است که به دلیل تعلق به ساحت‌ها، طبقات، گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف، به‌طور همزمان در شبکه‌های مختلف مفهومی قرار می‌گیرند. با تأمل در حوزه‌های کاربرد و نظام اصطلاح‌شناسی آن می‌توان دست‌کم به دو گفتمان متفاوت، یعنی گفتمان عرفی- تجربی و گفتمان عرفانی رسید. در این…

اطلاعات بیشتر

تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی

تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی در بررسی ساختارِ معرفتی و زبانی شطح، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. برخی از این رویکردها، عموماً شطح را ناشی از وجودِ پارادوکس در سطحِ گزاره- اعم از پارادوکسِ وصفی و اسنادی- می‌دانند. برخی دیگر سعی در رفعِ تناقض و تقلیلِ شطح به گزاره های حقیقی دارند.…

اطلاعات بیشتر

تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی

تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی از نظر فرمالیست ها «داستان» عبارت است از زنجیره رخدادها و کنش ها مطابق با نوع ترتیب آنها در تسلسل زمانی، و درواقع «چیستیِ» محتوای روایت و مواد خام و سویه بالقوّه آن است؛ اما پیرنگ از دیدگاه آنها برخلاف اراده دیگر روایت شناسان، «روابط و…

اطلاعات بیشتر