وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی

وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی لزوم پرداختن به جنبه‌های نمایشی آثار ادبیِ غنی فارسی برای استفاده در تولید فیلم‌های اقتباسی جذاب و پُرمحتوا، با عنایت به پیش‌رفت تکنیکی سینما از یک‌سو، و کمبود سوژه‌های جذاب و بکر از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله سعی شده است با تکیه‌بر جایگاه و…

اطلاعات بیشتر

نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستانهای کودکان

نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستانهای کودکان مقاله حاضر به نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده‌ای از داستان‌های کودکان اختصاص یافته است. در این مقاله،‌ پس از مقدمه که اشاره‌ای به ادبیات و داستان‌های کودکان است، مهم‌ترین عناصرداستان: پی‌رنگ، شخصیت، درون‌مایه، زاویه دید، فضا و صحنه، در بیست داستان از…

اطلاعات بیشتر

تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع

تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع یکی از بزرگ‌ترین اشکالات فرهنگ نویسی، پس از آغاز نهضت فرهنگ نویسی که غالباً در شبه قارۀ هند آغاز شد، کم سواد بودنِ بیشتر فرهنگ نویسان و عدم تخصص و تحقیق و تتبعِ آنها در متون کهن ادب فارسی است. فرهنگ برهان قاطع یکی از همین فرهنگ‌هاست که…

اطلاعات بیشتر

بررسی رابطه تجربه عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین

بررسی رابطه تجربه عرفانی و زبان تصویری در عبهرالعاشقین مقاله حاضر ضمن اشاره‌ای گذرا به محتوا و درونمایه عبهرالعاشقین نوشته روزبهان بقلی شیرازی (۵۲۲ـ۶۰۶) بر آن است که در گام نخست به تصویرپردازی و ساختارهای تصویری روزبهان در این اثر عرفانی بپردازد، سپس نقش این تصاویر و شگرد‌های بلاغی را در بازنمایی اندیشه و ذهنیات…

اطلاعات بیشتر

ازدواج و پاکی دامن

ازدواج و پاکی دامن عَن النبی – صلّی الله علیه و آله و سلم – قال:”ثلاثهٌ حقٌ علی الله تعالی عونُهم، المجاهدُ فی سبیلِ اللهِ و المکاتِبُ الذی یُریدُ الاَداءَ، و الناکحْ الذّی یُریُد العفافَ.“ پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: سه گروه بر خداوند متعال حق دارند تا آنها را…

اطلاعات بیشتر

ازدواج و گشوده شدن در رحمت الهی

ازدواج و گشوده شدن در رحمت الهی عَن النبیِ – صلّی الله علیه و آله و سلم – :”یفتحُ ابوابُ السماءِ بالرَّحمهِ فی اَربعِ مواضِعَ عندَ نزولِ المطرِ و عندَ نَظَرِ الولدِ فی وجهِ الوالدینِ وعندَ فَتْحِ بابِ الکعبهِ و عندَ النکاحِ.“ پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: درهای آسمان رحمت…

اطلاعات بیشتر