کتاب مقدس به منزله متن ادبی

کتاب مقدس به منزله متن ادبی نورتروپ فرای- منتقد کانادایی- در کتاب رمزکُلّ: کتاب مقدس و ادبیات در دو بخش با ساختاری متقارن، به سان آینه های رو به رو، به بررسی زبان، اسطوره، استعاره و نوع شناسی در کتاب مقدس می پردازد. او سعی می کند کتاب مقدس را از منظر نقد ادبی و…

اطلاعات بیشتر

رمان پسامدرن چیست؟

رمان پسامدرن چیست؟ از چند سال پیش به این سو که نخستین رمان‌های پسامدرن در کشور ما منتشر شدند، شناخت ویژگیهای رمان پسامدرن به یکی از مسائل مهم در مطالعات ادبی تبدیل شده‌است. به سبب کاربردهای متعددی که اصطلاح «پسامدرنیسم» در حوزه‌های گوناگونِ علوم انسانی پیدا کرده‌است، هیچ‌گونه اجماعی درباره تعریف رمان پسامدرن موجود ندارد.…

اطلاعات بیشتر

مبانی سبک‌شناسی شعر

مبانی سبک‌شناسی شعر در سبک‌شناسی شعر سه عنصر سبک، شعر و، به تبع آن، زبان مندرج است. این هر سه مفاهیمی سیال و دستخوش تحوّل‌اند. نوآوری در سبک با انتخاب یا هنجارگریزی و یا هر دو مقارنه دارد. لذا مطالعه سبکی باید مسبوق به آگاهی از هنجار و کدهای پیشینی یا دستگاه وسایل باشد؛ یعنی…

اطلاعات بیشتر

بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات

بوردیو و جامعه‌شناسی ادبیات جامعه‌شناسی ادبیات، جوان‌ترین شاخه از شاخه‌های جامعه‌شناسی عمومی است و در سطح جهانی، تلاشهای گسترده‌ای درباره جامعه‌شناسی ادبیات و شاخه‌های گوناگون آن، از قبیل جامعه شناسی ادبی، جامعه شناسی ذوق ادبی، جامعه شناسی رُمان، جامعه شناسی آفرینش ادبی، جامعه شناسی کتاب و جامعه شناسی خواندن صورت گرفته‌است؛ با وجود این، سطح…

اطلاعات بیشتر

دیوان کبیر قونیه و کلیّات شمس استاد فروزانفر

دیوان کبیر قونیه و کلیّات شمس استاد فروزانفر در اثنای فراهم سازی دیوان کبیر(نسخه قونیه) متن تصحیح شده کلیات شمس تبریزی از مرحوم بدیع‌الزّمان فروزانفر را به آن دلیل که نسخه اساس آن مرحوم هم همین نسخه بوده، در نظر داشتم. در مواردی بین نسخه خطی و چاپ شده آن اختلافاتی دیده می‌شد که در…

اطلاعات بیشتر

نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی

نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنّتی این مقاله مبانی نظری و مسائل روش‌شناختی بلاغت سنتی را بررسی می‌کند، و بر آن است تا نقاط ضعف و قوت این نظام بلاغی را در تحلیل زیبایی سخن ادبی و قدرت تأثیر بررسی کند. برای این منظور در بخش نخست مبانی نظری این بلاغت را…

اطلاعات بیشتر