گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است؟

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است؟ گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است ؟ / گفتا تو خود حجابی ور نه رخم…

اطلاعات بیشتر

تو باعث این همه تاخیر می شوی!

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! تو باعث این همه تاخیر می شوی! هر جمعه ای که میگذرد پیر می شوی! در هر غروب آن تو دلگیر می شوی! می ترسم آقا بگویی…

اطلاعات بیشتر

تمام جمعه ها را می شمارم

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! تمام جمعه ها را می شمارم دوباره جمعه و صد بی قراری      دوباره جمعه و چشم انتظاری تمام جمعه ها را می شمارم     که کی به روی…

اطلاعات بیشتر

ظهورت با حیاتم گشته مقرون

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! ظهورت با حیاتم گشته مقرون بیا مهدی ستم گردیده افزون           ببین دلهای ما رو غرقه در خون خوش آنروزی که بینم از عنایت          ظهورت با حیاتم گشته…

اطلاعات بیشتر

شرمنده، اگر ندارد اشکال؛ نیا!

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! شرمنده، اگر ندارد اشکال؛ نیا! هر چند که خسته ایم از این حال؛ نیا! شرمنده، اگر ندارد اشکال ؛ نیا! ما خط تمام نامه هامان کوفی ست…

اطلاعات بیشتر

گیرند همه روزه و من گیسویت

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! گیرند همه روزه و من گیسویت گیرند همه روزه و من گیسویت جویند همـه هلال و من ابرویت از جـمله ایـن دوازده مـاه تــــمام یک ماه مبارک…

اطلاعات بیشتر