منبر ز جهاز اشتران بر پا شد —– تا دست علی شیر خدا بالا شد …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیکما یا  امیر المومنین و یا بقیه الله یا صاحب الزمان! منبر ز جهاز اشتران بر پا شد —– تا دست علی شیر خدا بالا شد، بگرفت نبی (ص) دست امامت بالا —– تا دین محمدی…

اطلاعات بیشتر

علی در عرش بالا بی نظیره، علی بر عالم و آدم امیره، به عشق نام مولایم نوشتم، چه عیدی بهتر از عید غدیره؟

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا امیر المومنین و یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! علی در عرش بالا بی نظیره، علی بر عالم و آدم امیره، به عشق نام مولایم نوشتم، چه عیدی بهتر از عید غدیره؟…

اطلاعات بیشتر

عالم همه دیوانه و پا بست علی است، دل سرخوش و سرزنده و سرمست علی است، در روز غدیر جمله یاران رسول …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا امیر المومنین و یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! عالم همه دیوانه و پا بست علی است، دل سرخوش و سرزنده و سرمست علی است، در روز غدیر جمله یاران رسول، دیدند…

اطلاعات بیشتر

مقصود خدا و مصطفی حاصل شد، ای اهل ولا نمازتان کامل شد، در گوش جهان بانگ ولایت پیچید، تا آیه اکملت لکم نازل شد!

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا امیر المومنین و یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! مقصود خدا و مصطفی حاصل شد، ای اهل ولا نمازتان کامل شد، در گوش جهان بانگ ولایت پیچید، تا آیه اکملت لکم نازل…

اطلاعات بیشتر

برتری خرید برای خانواده تا آزاد نمودن برده

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! برتری خرید برای خانواده تا آزاد نمودن برده قال الامام السّجاد، صلوات الله تعالی عَلَیه:”لَأن أدخُلَ السُّوقَ و مَعی دِرهَمٌ أبتاعُ بِهِ لَحماً لِعِیالی و قَد قَرِمُوا…

اطلاعات بیشتر

برتری خرید برای خانواده تا آزاد نمودن برده

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله، آجرک الله یا صاحب الزمان! برتری خرید برای خانواده تا آزاد نمودن برده قال الامام السّجاد، صلوات الله تعالی عَلَیه:”لَأن أدخُلَ السُّوقَ و مَعی دِرهَمٌ أبتاعُ بِهِ لَحماً لِعِیالی و قَد قَرِمُوا…

اطلاعات بیشتر