روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی —– گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی  گفت پس آتش نمی گیرد چـرا جـسم و…

اطلاعات بیشتر

هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله! هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است… هرکه با او بستیزد و…

اطلاعات بیشتر

مدح علی و آل علی بر زبان ماست …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله! مدح علی و آل علی بر زبان ماست —– گویا زبان برای همین در دهان ماست ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش *****…

اطلاعات بیشتر

خورشید شکفته در غدیر است علی …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله! خورشید شکفته در غدیر است علی —– باران بهار در کویر است علی  بر مسند عاشقی شهی بی همتاست —– بر ملک محمدی امیر است علی…

اطلاعات بیشتر

شبی در محفلی ذکر علی بود

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیکما یا علی بن ابیطالب یا اخا رسول الله و صلی الله علیک یا بقیه الله! شبی در محفلی ذکر علی بود —– شنیدم عارفی فرزانه فرمود اگر آتش به زیر پوست داری —– نسوزی گر…

اطلاعات بیشتر

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا اسد الله الغالب، یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله! قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد —– ایمان به جز از حب علی پایه ندارد گفتم بروم سایه…

اطلاعات بیشتر