خجسته باد پیوند “نبوت” و “امامت” …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا حیدر صفدر یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! خجسته باد پیوند “نبوت” و “امامت” در نقطه اوجی به نام “غدیر خم” که غدیر گره محکمی است برای رشته…

اطلاعات بیشتر

… با حبّ علی بیا که باز است بهشت!

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! روزی که خدا گل خلایق بسرشت —– بالای در بهشت این گونه نوشت، بی مهر علی ورود اکیداً ممنوع —– با حبّ علی…

اطلاعات بیشتر

مرغان چمن ناد علی می گویند …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا اسد الله الغالب یا مولای یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! مرغان چمن ناد علی می گویند —– گل های چمن علی علی می گویند هر برگ درخت…

اطلاعات بیشتر

عید با نبض دقایق زیباست …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! عید با نبض دقایق زیباست —– عید با روح شقایق زیباست عید با یاد عزیزان زیباست! عید خجسته غدیر خم مبارک باد! *****…

اطلاعات بیشتر

… گفتم حسنات من بود حبّ علی (ع) …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا حیدر کرار یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! گفتم خدایا برکاتی بفرست —– گفتا که تو اول حسناتی بفرست گفتم حسنات من بود حبّ علی (ع) —– گفتا…

اطلاعات بیشتر

… ذکر علی:”عبادت” — عید علی:”مبارک”

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! نام علی:”عدالت” — راه علی:”سعادت” — عشق علی:”شهادت” — ذکر علی:”عبادت” — عید علی:”مبارک” ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com…

اطلاعات بیشتر