بررسی ضمایر و صورتهای ارجاعی نظریه مرجع‌گزینی در زبان فارسی

بررسی ضمایر و صورتهای ارجاعی نظریه مرجع‌گزینی در زبان فارسی چکیده: “رساله حاضر براساس نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی نگاشته شده که چامسکی آنرا در سال ۱۹۸۱ ارائه کرد. البته تاکید اصلی بر نیمه دوم این نظریه، یعنی مرجع‌گزینی بوده اما دیگر زیر نظریه‌های مرتبط با این نظریه نیز به اجمال مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نظریه…

اطلاعات بیشتر

پربسامدترین روابط مفهومی میان واژگان

پربسامدترین روابط مفهومی میان واژگان چکیده: این تحقیق به بررسی روابط مفهومی میان واژگان زبان می پردازد. روابط مفهومی انواع روابطی را تشکیل می دهند که در نظام معنایی زبان میان واژگانی یافت می شوند که چه بسا در ابتدا مستقل از هم به نظر برسند اما در عمل و در حقیقت ارتباط تنگاتنگی میان…

اطلاعات بیشتر

لبخند به لب های شما حک باشد …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! لبخند به لب های شما حک باشد، غم های دلت همیشه اندک باشد، این عید که سرشار ز لبخند خداست، بر وسعت قلبتان…

اطلاعات بیشتر

غدیر، کربلای عوام بود و کربلا، غدیر خواص …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! امام خامنه ای: غدیر، کربلای عوام بود و کربلا، غدیر خواص، …، در غدیر، بیعت گرفته شد، “جفا” شد و در کربلا با…

اطلاعات بیشتر

ما زین جهان از پی دیدار می رویم …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! ما زین جهان از پی دیدار می رویم —– از بهر دیدن حیدر کرّار می رویم، درب بهشت گر نگشایند به روی ما…

اطلاعات بیشتر

گفتم آخر عشق را معنا کنیم …

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلوات الله علیک یا اخا رسول الله یا علی بن ابیطالب و صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم! گفتم آخر عشق را معنا کنیم —– بلکه جای خویش را پیدا کنیم، آمدم دیدم که جای لاف نیست…

اطلاعات بیشتر