در محتوای سایت جستجو کنید
و مطالب مورد نظر خود را بیابید!

بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۸

فتنه احمدی نژاد در ۹۸، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت …

بدون نظر

فتنه احمدی نژاد در ۹۸، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت …   برخی را خیلی زود توهم بر می دارد و بر اندیشه اند که حالا که یکی دو هزار نفر دورمون جمع شدن پس ما محبوب تمامی ملت ایران هستیم و در نتیجه هر اراده ای بنمائیم، محقق خواهد شد! بزرگترین اشتباه چنین […]