کعبه قلب هستی است آری، ولی کرببلا نبضش بود!

کعبه قلب هستی است آری، ولی کرببلا نبضش بود! کعبه قلب هستی است آری، ولی کرببلا شریانش بود! از چهار گوش کعبه گر بتوانی کنی باری عبور، شکوفایی گل معرفت در شش گوشه کربلا خواهی کرد ظهور! کعبه را خدا بیمه کرد با خون خودش در کربلا، یعنی ای حاجی اگر دیدار من خواهی بیا…

اطلاعات بیشتر

کوچه کوچستان ماست!

کوچه کوچستان ماست! در مدینه کوچه ای بود پیچ در پیچ، کوچه ای که نتوان نگفت از آن هیچ در هیچ! نام کوچه بود “بنی هاشم” ولی، داغی نهاد بسی جانسوز در جان علی (ع)، کوچه روزی رفتگاه دردانه عزیزی بود همچون نبی (ص)، لیک چند روزی بیش دوامش بیش نبود بعد آن سخی (ص)!…

اطلاعات بیشتر

کربلا می روی، خواسته چیست؟

کربلا می روی، خواسته چیست؟ کربلا می روی، خواسته چیست؟ چون که صد آمده است، کاسته چیست؟ در ره “عشق” بی خواسته برو!، نتوان گر دویدن، آهسته برو! عشقبازی ندارد سر و کار با خواسته، هر که خواسته خواسته ز ارزش کاسته! عشق ورزی بی خواسته است ناب ناب!، ای سحر خیز عشق، حرام است…

اطلاعات بیشتر