در محتوای سایت جستجو کنید
و مطالب مورد نظر خود را بیابید!

بایگانی برای اسفند, ۱۳۹۲

سهم خواهی از خدایم دور کرد!

بدون نظر

سهم خواهی از خدایم دور کرد! سهم خواهی از خدایم دور کرد، آنچه ناخواستم بدان مجبور کرد! این همه تیر و ترکش در بدن، چه شد افتخاراتم را مستور کرد؟ ای برادر گر کردی با خدایت معامله، سهم خواهی ات به چه قیمت مشهور کرد؟ لحظه ای، لختی بیاندیش در عاقبت، مهر تیر و ترکش […]


امتیاز چه خواهی، طلحه و زبیر هم خواستند!

بدون نظر

امتیاز چه خواهی، طلحه و زبیر هم خواستند! امتیاز چه خواهی، طلحه و زبیر هم خواست، آن همه مدال افتخار ز جایش بر خاست، خدا داده را ز خلق خواستی نیست، که فیض و رحمت حق را کاستی نیست!، پاس دار نعمت خدا داده را، پاس دار نقمت خدا داده را، بیا و به نعمت […]


دست و پا میزد شیخم اندر یم خون

بدون نظر

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! دست و پا میزد شیخم اندر یم خون آنگاه که در یم خون دست و پا میزدی دیدم، گلدسته های پوست کنده ات را بوسیدم، در گلستان ربنایت شهد شهود، تو چه چشیدی که طفیلت منم چشیدم؟، شلمچه ای کاظم جان بوی زهرا (س) می داد، دلهای صفا […]