قصّه ی غصّه ی غصب غدیر

قصّه ی غصّه ی غصب غدیر صلی الله علیکم یا آل الله! آجرک الله و عظّم الله اجورکم یا صاحب الامر و الزمان! واژه ی “غدیر” به معنی “رود کوچک” است که از آب آن برکه “غدیر خم” شکل گرفت، اما چه شد که ناگهان برکه “غدیر خم” که در چهار راه جوهه قرار دارد،…

اطلاعات بیشتر