در محتوای سایت جستجو کنید
و مطالب مورد نظر خود را بیابید!

بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۲

با مطالعه “گرامرهای آسان” گرامر پایه، مکالمه، آمادگی تافل و آیلتس، مصاحبه های علمی و … خود را از پایه تقویت نمائید!

بدون نظر

قیمتی باورنکردنی و تازه چاپ!


مزایای استفاده از فرهنگ لغت تلفن همراه برای ترجمه متون خبری

۵ نظر

مزایای استفاده از فرهنگ لغت تلفن همراه برای ترجمه متون خبری چکیده: یکی از موضوعات مهم ترجمه امروز استفاده از ابزاری است که این فرایند را تسهیل می بخشد. در این مقاله تلاش شده با رویکردی توصیفی – آزمایشی به بررسی تاثیر فرهنگ لغات موبایلی (تلفن همراه) بر کار مترجمان متون خبری پرداخته شود. این […]


فرایند طراحی و ساخت سامانه حافظه ترجمه با استفاده از پیکره موازی

بدون نظر

فرایند طراحی و ساخت سامانه حافظه ترجمه با استفاده از پیکره موازی چکیده: ابزار ترجمه می توانند با ایجاد محیطی تعاملی رفع خطاها را قبل از انتقال به برون داد ممکن سازند. مهمترین این ابزار، سامانه های حافظه ترجمه هستند که با استفاده از متون موازی همتراز شده در سطوح مختلف، تکرارهای بین متنی و […]


بررسی نقش ساختار اطلاعی جمله در ترجمه در چارچوب دیدگاه نقشی جمله

بدون نظر

بررسی نقش ساختار اطلاعی جمله در ترجمه در چارچوب دیدگاه نقشی جمله چکیده: ترجمه بیان مطلبی نوشته یا گفته شده در یک زبان به زبانی دیگر است. مترجم امین می کوشد تا گزاره های زبان مبدأ را بی کم و کاست به زبان مقصد انتقال دهد. اما صرف انتقال گزاره ها الزاماً به معنای برقراری […]