دشت بی کسى

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا اباعبد الله الحسین، آجرک الله یا صاحب الزمان! دشت بی کسى در این صحراى غم جانها ز محنت گشته بر لب میان خیمه هاى بیکسى بنشسته زینب فراقى بیکرانه، به دلها کرده لانه دل…

اطلاعات بیشتر

مى ترسم از جدایى

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا اباعبد الله الحسین، آجرک الله یا صاحب الزمان! مى ترسم از جدایى جان رقیه جان سکینه —– دوباره ما را ببر مدینه یا حسین منزل مکن در دشت بلا —– مى ترسم گیرد از…

اطلاعات بیشتر

اى غریبى تو حسین

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا اباعبد الله الحسین، آجرک الله یا صاحب الزمان! اى غریبى تو حسین اى برادر منشان ناقه امید مرا در گل در این صحراى پر از رنج و غم و غصه مکن منزل اى غریبى…

اطلاعات بیشتر

نوحه ورود به کربلا

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا اباعبد الله الحسین، آجرک الله یا صاحب الزمان! نوحه ورود به کربلا فریاد یا محمدا —– حسین رسیده کربلا اى ناقه ها آهسته تر —– فاطمه گردد بى پسر سقا شود بى دست و…

اطلاعات بیشتر

گلشن آل عبا (ص)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا اباعبد الله الحسین، آجرک الله یا صاحب الزمان! گلشن آل عبا (ص) میدانم این زمین مرا از تو جدا مى کند گلچین عزم تباهى گلشن ما مى کند عدو ببندد دست مرا برد به…

اطلاعات بیشتر

مسلخ عشاق

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا اباعبد الله الحسین، آجرک الله یا صاحب الزمان! مسلخ عشاق آید بانگ جرس قافله آل رسول اللَّه قربانیان حسین آمده اند جانب قربانگاه نینوا گشته چو منا، مسلخ عشاق خدا شور محشر گشته بپا،…

اطلاعات بیشتر