در محتوای سایت جستجو کنید
و مطالب مورد نظر خود را بیابید!

بایگانی برای شهریور, ۱۳۹۱

وزن در سجع

بدون نظر

وزن در سجع در تمدن اسلامی، علوم بلاغی به دنبال بررسی علل اعجاز قرآن کریم حاصل شده است و در زبان فارسی نیز متأثر از منابع عربی و گاه بدون تعمق و درواقع رونویسی از کتاب‌های قبلی است. همین امر اشکالاتی را در فهم ویژگی‌های برخی از فنون بدیعی موجب شده است که سجع ازجمله […]


روایت زمان در رمانِ از شیطان آموخت و سوزاند

بدون نظر

روایت زمان در رمانِ از شیطان آموخت و سوزاند از شیطان آموخت و سوزاند نوشته فرخنده آقایی از رمان‌های برجسته معاصر فارسی است که موفق به دریافت جایزۀ منتقدان مطبوعات شده است. این اثر، روایتی از زندگی آدم‌های شهری است. زندگی و وضعیت زن داستان در دنیای شهر، دغدغۀ اصلی نویسنده را شکل ‌می‌دهد. استفاده […]


بررسی کارکرد راوی و شیوه روایتگری در رمان هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها

بدون نظر

بررسی کارکرد راوی و شیوه روایتگری در رمان هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها رمان هم نوایی شبانۀ ارکستر چوب ها نوشتۀ رضا قاسمی، از آثار برجستۀ معاصر در حوزۀ داستان نویسی است. مهمترین ویژگی این رمان به کارگیری نوعی خاص از راوی غیرقابل اعتماد است. بیماری های روانی یدالله، راوی رمان، باعث ایجاد ابهام […]


رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی

بدون نظر

رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی هر داستانی از شاهنامه را، آن‌زمان که پوستۀ تُنُک و نه‌چندان ستبر و استوارش را از هم فروشکافیم، بی هیچ شک و گمانی به اسطوره خواهیم رسید؛ چراکه نامۀ شگرف شاهنامه، یکسره از اسطوره ها وام ستانیده است. یک اسطوره شناس کارشناس و ویژه […]


همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر»

بدون نظر

همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» در این مقاله ابتدا به سطوح داستان و متن روایی و ویژگی‌های آن دو، سپس به همبستگی و تناظر میان این سطوح و فراکارکردهای هلیدی از دیدگاه زبان شناسیِ نقش گرا پرداخته می شود. در این راستا، با اشاره به فراکارکردها و ویژگی‌های زبانی آنها، […]


درباره دو تصحیف در تذکرة الاولیا

بدون نظر

درباره دو تصحیف در تذکرة الاولیا تذکرة الاولیا همانند بسیاری دیگر از تذکره های عرفانی، تا حدودی ویژگی کشکول گونگی دارد؛ از این رو، حتّی اگر امروز همه نسخه های اقدم و اصحّ این کتاب نیز وجود داشت، باز هم تصحیح آن با دشواری های زیادی مواجه بود. نویسنده یا نویسندگان این کتاب، غالباً در […]


تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ

بدون نظر

تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ ناخودآگاه جمعی از برجسته‎ترین اکتشافات یونگ در حیطۀ ناخودآگاهی روان آدمی است که میان تمامی اقوام و ملل و مذاهب، مشترک و دارای محتویاتی یکسان است. از برجسته‏ترین محتویات ناخودآگاه جمعی «فرایندِ فردیتِ روانی» است که به موجب تحقیقات گستردۀ یونگ، از یک‎سو در خواب ها و رؤیاهای […]


نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون

بدون نظر

نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون مقالۀ حاضر به بررسی دیدگاه معاصر استعاره در برابر دیدگاه کلاسیک آن می‌پردازد. برخلاف نظریۀ کلاسیکِ استعاره که استعاره را موضوعی صرفاً ادبی و زبانی می داند، نظریۀ معاصر ادعا می‌کند نظام ادراکی انسان اساساً سرشتی استعاری دارد و استعاره به شکل ناخودآگاه و غیراختیاری، در زندگی […]


مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی

بدون نظر

مفهوم «فراست» در گفتمانِ عرفی و عرفانی «فراست» از مفاهیمی است که به دلیل تعلق به ساحت‌ها، طبقات، گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف، به‌طور همزمان در شبکه‌های مختلف مفهومی قرار می‌گیرند. با تأمل در حوزه‌های کاربرد و نظام اصطلاح‌شناسی آن می‌توان دست‌کم به دو گفتمان متفاوت، یعنی گفتمان عرفی- تجربی و گفتمان عرفانی رسید. در این […]


تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی

۴ نظر

تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناسی و معرفت شناختی در بررسی ساختارِ معرفتی و زبانی شطح، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. برخی از این رویکردها، عموماً شطح را ناشی از وجودِ پارادوکس در سطحِ گزاره- اعم از پارادوکسِ وصفی و اسنادی- می‌دانند. برخی دیگر سعی در رفعِ تناقض و تقلیلِ شطح به گزاره های حقیقی دارند. […]


تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی

بدون نظر

تحلیلِ فرمالیستی پیرنگ در داستان های کوتاه معاصر فارسی از نظر فرمالیست ها «داستان» عبارت است از زنجیره رخدادها و کنش ها مطابق با نوع ترتیب آنها در تسلسل زمانی، و درواقع «چیستیِ» محتوای روایت و مواد خام و سویه بالقوّه آن است؛ اما پیرنگ از دیدگاه آنها برخلاف اراده دیگر روایت شناسان، «روابط و […]


شیخ احمد جام و افسانه کرامات

بدون نظر

شیخ احمد جام و افسانه کرامات شیخ احمد جام ازجمله عارفانی است که پیوند شخصیّت و زندگی وی با کرامات سبب شده است که چهره حقیقی و اندیشۀ وی در لایه‌هایی از خرافات و هاله‌ای از ابهام باقی بماند. علاوه‌بر این، کرامات منسوب به او موجب نوعی تناقض شخصیتی و اندیشه‌ای در وجودش شده است، […]


ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی

بدون نظر

ساخت همپایگی: با نگاهی به زبان فارسی در این مقاله نخست از حروف ربط همپایگی و انواع ساخت همپایگی و پیشینه مطالعات آن در زبان فارسی بحث شده است، سپس رویکرد چندهسته ای و رویکرد حرف ربط همپایگی به‌مثابه یک هسته نقشی مورد مطالعه قرار گرفته و به نارسائی های انگاره مشخصگر- هسته- متمم و […]


«استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی

بدون نظر

«استعلا» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی پژوهش‌های تطبیقیِ زبان‌ها این امکان را فراروی محققان قرار می‌دهد تا به میزان اثرپذیری زبان‌ها از یکدیگر پی‌ببرند و در مواردی رفع مشکلات دستوری و معنایی یک زبان را به کمک اسالیب زبان یا زبان‌های دیگر امکان‌پذیر می‌سازد. پژوهش حاضر با تکیه‌بر دستور زبان عربی […]


روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه

بدون نظر

روایت شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه روایت‌‌شناسی یکی از حوزه‌های مطالعاتی است که به دنبال بررسی نظام حاکم بر روایتها و کشف و دریافت مناسبات و پیوندهای درونیِ اجزای سازندۀ روایت است. ساختارگرایانی نظیر گرماس، تودوروف، ژنت و برمون در مطالعۀ روایت بیشتر به کشف الگوها و بن‌مایه های زنجیرهای داستانها […]


فرآیند فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

بدون نظر

فرآیند فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم یکی از محورهای بنیادی مطالعات ادبی امروز، قرائت متون ادبی کهن از دیدگاه نظریه‌پردازان امروزی است که مایه پویایی این متون می‌گردد. کارل گوستاو یونگ (۱۹۶۱-۱۸۷۵)، روانکاو قرن بیستم میلادی، در زمره این نظریه‌پردازان است. از مهم‌ترین نظریه‌های وی، نظریه فرایند فردیت است که دربردارنده کهن […]


بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی

بدون نظر

بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی هر فرهنگ‌نگاری با معنی سروکار دارد و آشنایی با تعاریف مختلف معنی و رویکردهای متفاوت در معنی‌شناسی می‌تواند برای وی مفید باشد. در این مقاله نگارنده کوشیده¬است نحوۀ نگرش به معنی در معنی‌شناسی شناختی را معرفی کند. در این رهیافت، معنی دائره‌المعارفی مدنظر […]


تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک

بدون نظر

تحلیل تطیبقی جای خالی سلوچ دولت آبادی با رمان مادر اثر پرل باک پژوهش های تطبیقی در حوزۀ ادبیات، به بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبان‌ها، کشف پیوندهای پیچیده بین آنها و مقایسۀ نقش و اثرگذاری هنری، معنوی، محتوایی، فنی و پیوندهای تاریخی آنها می پردازد. دولت آبادی در جای خالی سلوچ […]


افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی

بدون نظر

افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی در دستورهای فارسی برخلاف مقوله های دستوریِ «زمان» و «وجه»، به مقولۀ مهم «نمود» توجه کمتری شده است. طبق تعریف، کلیۀ امکانات دستوری که برای بیان این سه مقوله در زبان ها مورد استفاده قرار می گیرد، «معین» نامیده می شود. معین ها از رهگذر فرایند معین‌شدگیِ […]


ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح

بدون نظر

ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح معمولاً، هرچه از آغاز ادب فارسی به این‌‌‌سو می‌آییم، صور و ساخت‌های مورد استفاده در خلاقیت کلامی پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند. یکی از روش های اصلی این امر ترکیب آرایه‌ها با هم و ایجاد ساخت های مرکب است. اما در کتب سنتی بلاغت اسلامی، […]


صفحه 1 از 712345...قبلی »