معنای واژگانی “رمضان”

معنای واژگانی “رمضان” هر واژه ای را معنایی است و برای اغلب واژگان اسم با مسمایی برگزیده می شود که از آن میان همین نام مبارک ماه رمضان می باشد. یعنی اینکه بین اسم و معنای آن یک رابطه ی معنایی دقیقی برقرار می باشد. واژه “رمضان” از ریشه ی “رمض” می آید که به…

اطلاعات بیشتر

معنای واژگانی “فطر”

معنای واژگانی “فطر” یکی دیگر از واژگانی که اسم با مسمایی دارد همین واژه ی “فطر” است. “فطر” به معنای “پاک” و “پاکیزه” است. آن زمان که نوزادی به دنیا می آید، فطرتی پاک دارد. یعنی هنوز به هیچ چیز آلوده نگشته است. در فرهنگ فارسی اغلب زمان ها واژه ی “فطرت” با “پاکی” همراه…

اطلاعات بیشتر

معنای واژگانی “عید”

معنای واژگانی “عید” واژه ی “عید” کلمه ای عربی است که به معنای “بازگشت” یا “برگشت” می باشد. این واژه هم ریشه با کلمه ی “عود” به معنای “بازگشت” و “برگشت” است. مثلاً در عربی گفته می شود:”اَعُودُ” یعنی “بر می گردم!” می باشد. پس واژه ی “عید” به معنای “برگشت” و “بازگشت” است، اما…

اطلاعات بیشتر

عظمت و برکات ماه مبارک رمضان

عظمت و برکات ماه مبارک رمضان در عظمت ماه مبارک رمضان آنچه بیان گردد و به رشته ی نگارش در آید، باز همچنان نمی از یم عظمت این ماه مبارک است. در اینجا تنها به چند مورد از این همه عظمت فهرست وار اشاره می گردد: الف- نام مبارکش “رمضان” است که معنای “سوزاننده” دارد.…

اطلاعات بیشتر

سیمای جبرئیل (ع) در ادب فارسی تا قرن ششم هجری

سیمای جبرئیل (ع) در ادب فارسی تا قرن ششم هجری چکیده جبرئیل برترین فرشته خداوند به عنوان واسطه وحی با وظایف خاص خود که در این راستا به انجام می‌رساند ، به همراه عناوین و نام های مختلف در قرآن و تفاسیر مطرح گردیده است . سیر دین مبین اسلام درمیان ایرانیان تا بدانجا رسیدکه…

اطلاعات بیشتر

سیمای خضر در ادبیات منظوم تا قرن هشتم

سیمای خضر در ادبیات منظوم تا قرن هشتم چکیده داستان پیامبران یکی از ذخایر عظیم و ارزشمندی است که آثار ادبی و عرفانی این سرزمین را تحت تأثیر خویش قرار داده است. داستان حضرت خضر ـ علیه السلام ـ یکی از این داستانهاست که تقریبا همه بزرگان ادب و عرفان در آثار خویش، با توجه…

اطلاعات بیشتر