در محتوای سایت جستجو کنید
و مطالب مورد نظر خود را بیابید!

In the name of Allah, The Most Compassionate, The Most Merciful!   “Author’s Dissertation” Graduate studies thesisDissertation Information Ferdowsi University of Mashhad Faculty: Faculty of Letters and Humanities Department: Linguistics   -  M.A. √ Approval date: 1387 (2008) - Defense date: 18 – ۱۲ ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) Number of pages: 350 - Title of thesis dissertation: “A Survey on The Islamic […]

ازدواج عاقلانه، زندگی عاشقانه! هر یک از غرایض انسانی به جای خود و به اندازه متعادل خود نیکوست! احساسات یکی از نعمت های بی بدیل الهی بوده است. احساسات گرچه در جای خود بسیار نیکو و پسندیده است، ولی در زمان های خیلی حساس شایسته تر همان بوده است که کاملاً تحت کنترل بوده و […]

ما از خطه ی خورشید، خورشید زاده ایم! ما ساکنان قدیم سحرگاهانیم، تاریکی را همزاد خود ندانسته ایم! ما از نیمه شب عبور کرده و منتظر طلوع بارانیم! روزی ز عرش اعلی، خورشید را باران خواهیم شد! چونکه ما خورشید باران از ازل رقم خورده ایم! ما تمامی طلوعیم، غروب در اندیشه ی ما بی […]

چاپ کتاب هایتان را به انتشارات نخعی (عان) بسپارید تا در کمترین زمان ممکن و با قیمتی باور نکردنی به زیور چاپ آراسته گردد! انتشارات نخعی (عان) در خدمت تمامی نویسندگان سراسر گیتی است. انتشارات نخعی (عان) ناشر بین المللی آثار بدیع در جهان اسلام تلفن های تماس با مدیر مسئول انتشارات نخعی (عان): ۰۹۱۵۴۱۵۶۴۱۱ […]

زیبایی طبیعت

زیبایی طبیعت

یکی از نعمت های الهی، جلّت عظمته، آفرینش زیبای طبیعت است. در قرآن عظیم الشان و گران ارج ما مسلمانان نیز خداوند تبارک و تعالی خودش به خود تبریک می فرماید. آنجا که می فرماید:”فتبارک الله احسن الخالقین” . آری طبیعت با زیبایی هرچه تمام تر آفریده شده است و یا نقل “ان الله جمیل و یحب الجمال” یعنی “خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد.” تاکیدی دیگر بر اهمیت زیبایی طبیعت است. چه درس هایی می توان از این زیبایی گرفت؟ تنها به چند نمونه از آن اشاره می شود:

الف- حال که طبیعت آینه ی آفرینش باریتعالی است، ما نیز از این آراستگی ظاهری و باطنی (اخلاقی) بهره مند بوده ایم؟

ب- زیبایی طبیعت برابر با حیات آن است. اگر به هر دلیلی چون دخالت های نابجای انسانی و صنعتی این زیبایی به هم خورد، حیات طبیعت به خطر می افتد. آیا نیز چنین زیسته ایم؟ آیا زندگی به هر قیمتی و با هر عمل ناشایستی شایسته بقاست؟

پ- زیبایی طبیعت از یک هماهنگی و همگونی زیباتری برخوردار است. آیا ویژگی های اخلاقی یا انسانی ما نیز از این همگونی و هماهنگی بهره ها داشته است؟

ت- خداوند تبارک و تعالی زیبایی را پسندیده و تحسین فرموده است. ما چقدر واله و شیفته ی زیبایی ها بوده و مانا مانده ایم؟

ث- حقتعالی برای آفرینش زیبای طبیعت به تعبیری سنگ تمام گذاشته است. ما تا چه میزان برای آراستگی های اخلاقی و انسانی خود سنگ تمام گذاشته ایم و همت بلندی را از خود بروز ذداده ایم؟

ج- ادامه دارد …

علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد)

***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش *****

www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com

09153156411 – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱

۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع)

www.nakhaeipress.com

دیدگاه خود را به ما بگویید.