“خدا” یعنی “خود آ”

“خدا” یعنی “خود آ” واژه ی “خدا” در “ادبیات بسیار غنی فارسی” یکی از کامل ترین کلمات دینی است که نزدیک ترین مفهوم را به واژه ی قدسی “Allah” دارا می باشد و هیچ اشاره ای به “شرک” واژه ی “God” مسیحیان نداشته و ندارد، اما هیچگاه نمی تواند جانشین واژه ی “Allah” به شمار…

اطلاعات بیشتر

فقط “Allah” نه “God”

فقط “Allah” نه “God” آیا تاکنون به معنی واژه ی “God” اندیشیده ایم؟ این کلمه در دین مسیحیت به “تثلیث” یعنی “سه گانگی” می پردازد. “تثلیث” به مفهوم “خدای پدر”، “خدای پسر” و “خدای روح القدس” می باشد. بنابراین، به هیچ عنوان نمی تواند معادل واژه ی قدسی “Allah” باشد. زیرا این کلمه ی رحمانی…

اطلاعات بیشتر

“ناتوان تر از پندار”

“ناتوان تر از پندار” انسان همواره در طول تاریخ بر این “پندار” بوده است که همه ی هستی در کف باکفایت قدرت اوست و حال آنکه این “پنداری” اگر نگوییم “خام” ولی به قطع و یقین “ناپخته” به شمار می رود. درست است که علم و دانش امروزه هر ساعت و هر لحظه در حال…

اطلاعات بیشتر

“راستگویی”

“راستگویی” “راستگویی” نه تنها یکی از بارزترین ویژگی های مسلمانی است، بلکه یکی از نمودهای انسان بودن است. آموزه های اسلامی بر “راستگویی” بسیار تاکید فراوان نموده اند و از این تاکیدات پیداست که “راستگویی” دارای اهمیت فراوانی می باشد. قرآن عظیم الشان نیز وعده های نیکویی برای “راستگویان” فرموده است و “راستگویی” را “رستگاری…

اطلاعات بیشتر

“پرهیز از دروغ”

“پرهیز از دروغ” در آموزه های دین مقدس اسلام و “اهل البیت” صلوات الله، سلامه و برکاته علیهم اجمعین آمده است که “دروغ” “دروازه ی تمام زشتی ها” است و به تعبیری دیگر، همه ی زشتی ها در خانه ای جمع گشته و کلید ورود به چنین خانه ای “دروغ” برشمرده شده است. هر کس…

اطلاعات بیشتر

“توفیق نماز شب”

“توفیق نماز شب” و “شب زنده داری” “اللهم وَفِّقنا لِما تُحِبُّ وَ تَرضی!” انسان های “عاشق” بهترین “لحظات” خود را وقف “معشوق” می نمایند. “لذت” “عشق” در “خلوت گزینی” “عاشق” و “معشوق” نهفته است. “ملاک” و “معیار” “عاشقی” “اختصاص دادن” “ناب ترین لحظات” برای “معشوق” است و بس. آنکه از “معشوق” “غافل” باشدش، کی توان…

اطلاعات بیشتر