در محتوای سایت جستجو کنید
و مطالب مورد نظر خود را بیابید!

In the name of Allah, The Most Compassionate, The Most Merciful!   “Author’s Dissertation” Graduate studies thesisDissertation Information Ferdowsi University of Mashhad Faculty: Faculty of Letters and Humanities Department: Linguistics   -  M.A. √ Approval date: 1387 (2008) - Defense date: 18 – ۱۲ ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) Number of pages: 350 - Title of thesis dissertation: “A Survey on The Islamic […]

ازدواج عاقلانه، زندگی عاشقانه! هر یک از غرایض انسانی به جای خود و به اندازه متعادل خود نیکوست! احساسات یکی از نعمت های بی بدیل الهی بوده است. احساسات گرچه در جای خود بسیار نیکو و پسندیده است، ولی در زمان های خیلی حساس شایسته تر همان بوده است که کاملاً تحت کنترل بوده و […]

ما از خطه ی خورشید، خورشید زاده ایم! ما ساکنان قدیم سحرگاهانیم، تاریکی را همزاد خود ندانسته ایم! ما از نیمه شب عبور کرده و منتظر طلوع بارانیم! روزی ز عرش اعلی، خورشید را باران خواهیم شد! چونکه ما خورشید باران از ازل رقم خورده ایم! ما تمامی طلوعیم، غروب در اندیشه ی ما بی […]

چاپ کتاب هایتان را به انتشارات نخعی (عان) بسپارید تا در کمترین زمان ممکن و با قیمتی باور نکردنی به زیور چاپ آراسته گردد! انتشارات نخعی (عان) در خدمت تمامی نویسندگان سراسر گیتی است. انتشارات نخعی (عان) ناشر بین المللی آثار بدیع در جهان اسلام تلفن های تماس با مدیر مسئول انتشارات نخعی (عان): ۰۹۱۵۴۱۵۶۴۱۱ […]

گفتمان، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی

گفتمان، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی

تعریف گفتمان: گفتمان (discourse) را به صورت های گوناگون تعریف کرده اند. مضمون مشترک این تعریف ها این است که گفتمان با واحدی بزرگتر از جمله سروکار دارد. همان گونه که با استفاده از قواعد دستور زبان می توانیم اسامی مرکب، گروه، بند و جمله را بسازیم با استفاده قواعد گفتمان می توانیم جمله ها را طوری بیان کنیم که با هم مرتبط باشند به طوری که شنونده یا خواننده از جمله ای به جمله دیگر روان و راحت منتقل شود. قواعد گفتمان سبب می شود که جمله های پاراگراف ارتباطی منطقی و سالم با یکدیگر داشته باشند و به اصطلاح پاراگراف منسجم باشد. به کمک قواعد گفتمان است که می توانیم پاراگرافها را با نظمی منطقی به دنبال هم بیاوریم و سرانجام متنی بسازیم که انسجام و سامان داشته باشد و همه اینها برای این است که کلام موثرتر باشد. … بنابر این، گفتمان عبارت است از چگونگی تولید و سامان گرفتن یک متن – چه کتبی و چه شفاهی – از جانب تولید کننده و فرایتد درک آن از جانب مخاطب.

گفتمان را نباید با متن اشتباه گرفت. گفتمان مجموعه عناصر، لوازم و شرایطی است که چنانچه گرد هم جمع آیند متن را به وجود می آورند. بنابر این، متن حاصل و نتیجه گفتمان است. به سخن دیگر، گفتمان فرایند و متن فراورده آن است. گفتمان پویا و متن ایستاست. (گفتمان و ترجمه، علی صلح جو، چاپ چهارم، ۱۳۸۵، صص ۷-۸، نشر مرکز، تهران)

ادامه دارد …

***** “نشر نخعی” (عان) ناشر بین المللی آثار بدیع در جهان اسلام *****

www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com

09153156411 – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱

۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع)

www.nakhaeipress.com

دیدگاه خود را به ما بگویید.