در محتوای سایت جستجو کنید
و مطالب مورد نظر خود را بیابید!

In the name of Allah, The Most Compassionate, The Most Merciful!   “Author’s Dissertation” Graduate studies thesisDissertation Information Ferdowsi University of Mashhad Faculty: Faculty of Letters and Humanities Department: Linguistics   -  M.A. √ Approval date: 1387 (2008) - Defense date: 18 – ۱۲ ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) Number of pages: 350 - Title of thesis dissertation: “A Survey on The Islamic […]

ازدواج عاقلانه، زندگی عاشقانه! هر یک از غرایض انسانی به جای خود و به اندازه متعادل خود نیکوست! احساسات یکی از نعمت های بی بدیل الهی بوده است. احساسات گرچه در جای خود بسیار نیکو و پسندیده است، ولی در زمان های خیلی حساس شایسته تر همان بوده است که کاملاً تحت کنترل بوده و […]

ما از خطه ی خورشید، خورشید زاده ایم! ما ساکنان قدیم سحرگاهانیم، تاریکی را همزاد خود ندانسته ایم! ما از نیمه شب عبور کرده و منتظر طلوع بارانیم! روزی ز عرش اعلی، خورشید را باران خواهیم شد! چونکه ما خورشید باران از ازل رقم خورده ایم! ما تمامی طلوعیم، غروب در اندیشه ی ما بی […]

چاپ کتاب هایتان را به انتشارات نخعی (عان) بسپارید تا در کمترین زمان ممکن و با قیمتی باور نکردنی به زیور چاپ آراسته گردد! انتشارات نخعی (عان) در خدمت تمامی نویسندگان سراسر گیتی است. انتشارات نخعی (عان) ناشر بین المللی آثار بدیع در جهان اسلام تلفن های تماس با مدیر مسئول انتشارات نخعی (عان): ۰۹۱۵۴۱۵۶۴۱۱ […]

مراقب نقاب و نفاق سیاست مداران غیر اسلامی و غربگرا همواره باشیم! بلوغ سیاسی ملی!

مراقب نقاب و نفاق سیاست مداران غیر اسلامی و غربگرا همواره باشیم! بلوغ سیاسی ملی!

 - بخش اول: سیاست های غربی و مصیبت های غربگرایی

اغلب سیاستمداران غیر اسلامی و غربگرا تابع سیاست های «ماکیاولی» هستند که “هدف وسیله را توجیه می نماید!” شعار اصلی آنان بوده است و برای بدست آوردن «قدرت» به هر وسیله ای از دروغ های شاخدار، نفاق های هزار رنگ، حیله گری های روبا صفتی، تهمت زدن به رقیب، سند سازی برای رقیب، تخلف های انتخاباتی گسترده، ادعاهای بی سند فراوان، وعده های سر خرمن بسیار، قول دادن های شیک و برخلاف آنان عمل نمودن پس از بدست آوردن «قدرت»، عناوین ساختگی چون دکتر و مهندس های قلابی برای خود و گروه همراه خویش ساختن، مردم گرایی ساختگی، شعارهای شیک و مورد نیاز مردم، «مردم فریبی» یا همان پوپولیسم، سو استفاده از احساسات پاک جوانان و خانم ها، فقط به فکر پر کردن کیسه های خود و فامیل خود از خزانه ملت بودن، از رانت های اطلاعاتی برای سودجویی هرچه بیشتر خود و وابستگان خود نهایت بهره را بردن، «شیفتگان قدرت بودن» به جای «شیفتگان خدمت» بودن و هزاران خدعه و نیرنگ های دیگر که در آموزه های «ماکیاولی» و شیطان صفتی وجود دارد. اینها ویژه کشور ما نیست و نبوده است، بلکه حتی پیشرفته ترین کشورهای غربی را نیز شامل می گردد و نویسنده حدود ۲۵ سال است که بطور دقیق پیگیر آنان می باشد!

 - بخش دوم: سیاست های اسلامی # سیاست های غربی

اما «سیاست اسلامی» کاملاً بر عکس ویژگی های بر شمرده شده در بخش «سیاست های غیر اسلامی و غربگرا» می باشد. زیرا اینان بقول «دکتر بهشتی»:”ما تشنگان خدمتیم نه تشنگان قدرت.” شهید رجایی ها نمونه بارز این نوع سیاست مداری اند. اینجاست که در بزنگاه های سرنوشت ساز تاریخی ملتی ممکن است دچار بزرگترین اشتباه تاریخی سیاسی گردد که از نتایج و پیامدهای آن بی سر و سامانی اقتصاد و فرهنگ و غیره می گردد. در کشور انگلیس «برگزیت» را بنگرید و بدقت ببینید که چگونه با سه درصد اختلاف رای این همه مشکلات سیاسی و اقصادی فرهنگی را برای برای ملت خویش رقم زدند! یا کشور آمریکا را که چگونه ملتش جهانی را با این انتخاب نادرست به چالش جنگ اقتصادی کشاندند!

 - بخش سوم: پیامدهای غربگرایی

امروزه در کشور عزیز خودمان اگر از مشکلات اقتصادی سیاسی فرهنگی ملتی شریف کمر خم نموده است، بخش بزرگی از آن از پیامدهای سیاست های غربگرایی است که برخی و تنها برخی از حاکمان دچار و آلوده آنند. گرچه تعداد بسیاری خدمتگزار واقعی و دست پاک وجود دارد و با وجدان کاری شبانه روز خدمت می نمایند، اما همان تعداد غربگرا کافی است که کار و اثرات کارهای خالصانه این خدمتگزاران را به باد فنا بخشند.

 - بخش چهارم: فراجناحی عمل نمودن

ای کاش ملت شریف مان در بزنگاه های انتخاباتی رییس جمهوری، مجلس و دیگر نهادهای برخاسته از رای مردم چون شوراهای اسلامی روستاها و غیره هوشیارتر بوده باشند تا ۲۲ میلیون رای اشتباه ملتی ۸۵ میلیونی را چنین به مشکلات گوناگون گرفتار نسازند! پس بیایید «فراجناحی» و فارغ از جناح خاصی به شخصیت شناسی افراد و عمل گرایی بودن، ایمان و تخصص افراد کاندید شده بیشتر بپردازیم و بسیار حساس تر برخورد نمائیم و اهل تحقیق از دانایان بوده باشیم!

- بخش پنجم: نتیجه گیری و رسیدن به بلوغ سیاسی ملت

ملت زمانی به انتخاب احسن دست می یازد که فارغ از جناح گرایی و شعارهای احساسی و شیک دست به انتخاب سرنوشت ساز بزند! آن زمانی وقتی حاصل می گردد که ملت به آگاهی عبور از جناح های چپ و راست و غیره رسیده باشد. در حقیقت به «بلوغ سیاسی» رسیده باشد!

 

علی اکبر نخعی (عان)، دانشجوی سال آخر  زبان شناسی- تهران، مدرس چندین ساله دانشگاه های ملی و بین المللی، سخنران جهانی به زبان های انگلیسی و فارسی، نویسنده و مترجم حدود چهل کتاب و کتابچه، راهنمای رسمی جهانی گردشگری و جهانگردی و …

دیدگاه خود را به ما بگویید.